ജില്ലയിൽ നിയമം കടുപ്പിക്കുന്നു, മാസ്കിടാതെ പിടിയിലായവർ 12546 പേർ

 കാസർകോട്: കോവിഡ് നിയമലംഘനങ്ങളിൽ മാസ്‌കിടാതെ ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ ഫെബ്രുവരി രണ്ടുവരെ 12546 പേർക്കെതിരേ കേസെടുത്ത് പിഴ ഈടാക്കി. ജില്ലയിൽ ഒരുദിവസം ശരാശരി മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്ത 370 പേർക്കെതിരേയാണ് കേസെടുക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് 392 പേരും രണ്ടിന് 413 പേരും മാസ്‌ക് ഇടാതെ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി.


Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today

Artic