പാലക്കുന്നിലും 20 രൂപയുടെ ഊണ്‌

 ഉദുമ

കേരള സർക്കാറിന്റെ വിശപ്പ് രഹിത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി  ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെയും  ഉദുമ  പഞ്ചായത്ത്‌ സിഡിഎസിന്റെ  സഹകരണത്തോടെ  പാലക്കുന്ന്‌  അംബിക കോളേജിന് സമീപം ജനകീയ ഹോട്ടൽ തുറന്നു.  ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ കോ–-ഓഡിനേറ്റർ ടി ടി സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു. സിഡിഎസ്‌ ചെയർപേഴ്‌സൺ  പുഷ്‌പലത അധ്യക്ഷയായി. മധുമുതിയക്കാൽ, കെ സന്തോഷ്‌കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ശശിത ബാലൻ സ്വാഗതവും സി ആർ നിനു നന്ദി പറഞ്ഞു.  ജനകീയ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന്‌ 20 രൂപയക്ക്‌ ഉച്ച ഊൺ ലഭിക്കും.


Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today

Artic