കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ 21, 22 തീയതികളില്‍ കോവിഡ് കൂട്ട പരിശോധന നടത്തും

 താഴെ പറയുന്നവയാണ് ജില്ലയിലെ ടെസ്റ്റിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍

ആര്‍ ടി പി സി ആര്‍/ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റ്


1.ജനറല്‍ ആശുപത്രി കാസര്‍ഗോഡ്

2.ജില്ലാ ആശുപത്രി കാഞ്ഞങ്ങാട്

3.താലൂക്ക് ആശുപത്രി ബേഡഡുക്ക

4.താലൂക്ക് ആശുപത്രി മംഗല്‍പ്പാടി

5.സി.എച്ച് സി പെരിയ

6.താലൂക്ക് ഓഫീസ് വെള്ളരിക്കുണ്ട്

7.പി എച്ച് സി വെള്ളരിക്കുണ്ട്


താലൂക്ക് ആശുപത്രി പൂടംകല്ല്

9.എഫ് എച്ച് സി പാണത്തൂര്

താലൂക്ക് ആശുപത്രി നീലേശ്വരം

11.സി എച്ച് സി ചെറുവത്തൂര്‍

12.താലൂക്ക് ആശുപത്രി തൃക്കരിപ്പൂര്‍

എഫ് എച്ച് സി പടന്ന

14.എഫ് എച്ച് സി ഉടുംബുന്തല

എഫ് എച്ച് സി വലിയപറമ്പ്

16.എഫ് എച്ച് സി ചിറ്റാരിക്കാല്‍

17.എഫ് എച്ച് സി ഉദുമ

18.സി എച്ച് സി കുമ്പള

19.പി എച്ച് സി മധുര്‍

20.സി എച്ച് സി മുളിയാര്‍

21.പി എച്ച് സി ചെങ്കള

എഫ് എച്ചു സി എണ്ണപ്പാറ

എഫ് എച്ച് സി അജാനൂര്‍

എഫ് എച്ച് സി മടിക്കൈ

ഇവകൂടാതെ പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും നഗരസഭകളും ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്പെഷല്‍ ക്യാമ്പുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദേശവും ഡി.എം.ഒയ്ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.


Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today

Artic