കാസർകോട് റാംരാജ് വസ്ത്രാലയത്തിൽ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട്

 കാസർകോട്: ഉദ്യോഗാർഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട് സെയിൽസ്എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്/ കാഷ്യര്‍ (പുരുഷന്‍), എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് സെയില്‍സ്- ഷര്‍ട്ടിംഗ്, സ്യൂട്ടിംഗ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുകള്‍.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 9845456775 എന്ന വാട്‌സാപ്പ് നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടുയോ, താത്പര്യമുള്ളവര്‍ നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ അയക്കേണ്ടത്ആണ്.


We are looking for the reputed RamRaj showroom at Kasargod the following personnel. 


👉 Accounts >>

(Male) young and dynamic person with 3-5 years experience in Apparel Retail, excellent in Analytical skills, 

visual merchandisining, designing, good communication and customer handling skills.

Qualification : degree from a recognised university. 

Age: 22-40


Executive Sales (Male )

1-5 experience in sales

Age: 20-40


Venue: Ramraj Cotton

Aditya Arcade, MG Road

Kasargod 671121

Contact: 6364616812, 9845456775


Note: Kindly submit your CV

What’s up No >9845456775<


Date. 25/05/2022

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today