കാസർകോട് സ്വദേശി യായ ഹോട്ടൽ വ്യാപാരി ഒമാനിൽ ശ്വാസ തടസ്സത്തെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടു

 കാസർകോട് സ്വദേശി യായ ഹോട്ടൽ വ്യാപാരി ഒമാനിൽ ശ്വാസ തടസ്സത്തെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടുഒമാനിലെ കസബ് സൂഖിലെ ബുഖ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന  കാസർഗോഡ് നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് പൂരണം  മരണപ്പെട്ടു, 

ശ്വാസ തടസ്സത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ യിലിരിക്കെയാണ് മരണം 


 കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഒമാനിൽ തന്നെ ഖബറടക്കം നടത്തുംq


Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today