നെച്ചിപടുപ്പ് കരിച്ചേരി നാരായണൻ നായർ നിര്യാതനായി

പടുപ്പ് : നെച്ചിപടുപ്പ് നാരായണൻ നായർ (63) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ മേലത്ത് സുമതി. മക്കൾ രതീഷ്, സുനിൽകുമാർ (ഇരുവരും ഗൾഫ്), സുധീഷ് (എൻ എച്ച് എം കാസർകോട്). മരുമക്കൾ നീനു രതീഷ്, ആതിര സുനിൽ.
Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today

Artic