സ്വർണ വില വർദ്ധിച്ചു, കൂടിയത് പവന് 360രൂപ

കേരളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വര്‍ണ വിലയില്‍  വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് പവന് 360 രൂപയാണ് ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 36,440 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 4,555 രൂപ
Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today