ചന്ദ്രഗിരി പുഴയിൽ ചാടിയ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

 കാസർകോട്: ചന്ദ്രഗിരി പാലത്തിൽ നിന്നും ചാടിയ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ചെമ്മനാട് ചന്ദ്രഗിരി പാലത്തിൽ നിന്നും ചാടിയ കൊമ്പനടുക്കം സ്വദേശി അയ്യൂബിൻറെ  മൃതദേഹമാണ് തളങ്കര  കെ കെ പുറം  പുഴയിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.


Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today

Artic