പടിഞ്ഞാർമൂലയിലെ മൊയ്തു അറഫ നിര്യാതനായി

 പടിഞ്ഞാർമൂലയിലെ മൊയ്തു അറഫ നിര്യാതനായി 

 


നായന്മാർമുല:പരേതനായ പട്ളം മമ്മാലിഹാജി എന്നവരുടെ മകൻ മൊയ്‌തു അറഫ(60)നിര്യാതനായി

ഭാര്യ ഹലീമ

മക്കൾ,സാഹിന,റസീന,ഹസീന

അസ്മീന,,അറഫാത്ത്

മരുക്കൾ,മൊയ്തുചെർക്കള,ലത്തീഫ് തൈവളപ്പ്,മുഹമ്മദ് ബാപ്പാലിപ്പൊനം,

ഇർഷാദ് മാങ്ങാട്,

സഹോദരങ്ങൾ മുഹമ്മദ്അറഫ,അബ്ദുൽഖാദർ അറഫ

കബറടക്കം വ്യാഴം രാവിലെ9ന് പടിഞ്ഞാർമൂല ബദർജു


മാമസ്ജിദിൽ

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today