കർണാടക മദ്യവുമായി യുവാവ് കാസർകോട്ട് അറസ്റ്റിൽ

 കർണാടക മദ്യവുമായി യുവാവ് കാസർകോട്ട് അറസ്റ്റിൽ


കാസർകോട്, 44 പാക്കറ്റ് കർണാടക മദ്യവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. ഉമേഷ് നായക് (36)ആണ് അറസ്റ്റിലാ


ഇന്നലെ രാത്രി നെല്ലിക്കുന്ന ബങ്കരക്കുന്നിൽ വെച്ചാണ് രാകേഷും സംഘവും മദ്യം പിടികൂടിയ


ത്

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today