ആണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ 47കാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍

 വിദ്യാനഗര്‍: വിദ്യാനഗര്‍ പൊലീസ്‌ സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ

ആണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ 47കാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍.

മധൂര്‍ കുഞ്ചാറിലെ മുഹമ്മദാണ്‌ അറസ്റ്റിലായത്‌. പോക്സോ

നിയമ്രപകാരമാണ്‌ കേസ്‌. കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടന്നുവ

രികയാ


ണ്‌.

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today