14കാരിയെ സ്‌കൂട്ടറില്‍ കൂട്ടിക്കൊണ്ട്‌ പോയി പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി

 വിദ്യാനഗര്‍: 14കാരിയെ സ്‌കൂട്ടറില്‍ കൂട്ടിക്കൊണ്ട്‌ പോയി

പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി. വിദ്യാനഗര്‍ പൊലീസ്‌ സ്റ്റേഷന്‍

പരിധിയിലാണ്‌ സംഭവം. പെണ്‍ക്കുട്ടിയുടെ മൊഴി പ്രകാരം

കണ്ടാലറിയാവുന്ന ഒരാള്‍ക്കെതിരെയാണ്‌ കേസ്‌. ഇയാളെ

കുറിച്ച്‌ പൊലീസ്‌ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച്‌ വരികയാ


ണ്‌.

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today