സ്കൂട്ടറിൽ ബുള്ളറ്റിടിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഗൃഹനാഥൻ മരണപ്പെട്ടു

ചെർക്കള : സ്കൂട്ടറിൽ ബുള്ളറ്റിടിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഗൃഹനാഥൻ മരണപ്പെട്ടു. ചെങ്കളെ തൊട്ടിയിലെ പി.എ.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി (60) ആണ് മരിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം തീയ്യതി വൈകിട്ടാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 

ചെർക്കള സ്കൂളിന് സമീപം വെച്ച് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഓടിച്ച സ്കൂട്ടറിൽ ബുള്ളറ്റിടിക്കുകയായിരുന്നു്.
Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today