കാർ മതിലിൽ ഇടിച്ച് മകൾക്ക് പരിക്ക് മാതാവിനെതിരെ കേസ്

ചട്ടഞ്ചാല്‍: കാര്‍ നിയന്ത്ര
ണം വിട്ട് മതിലിലിടിച്ചതിനെ
തുടര്‍ന്ന്‌ മകള്‍ക്ക്‌ പരി
ക്കേറ്റു.

ചെര്‍ക്കള ബേര്‍ക്കയിലെ
മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയുടെ മകള്‍
ആയിഷത്ത്‌ ബുഷ്റ ബീ
വിക്കാണ്‌ പരിക്കേറ്റത്‌.
ആയിഷത്ത്‌ ബുഷ്റയുടെ
പരാതിയില്‍ മാതാവ്‌ പി.എം
ബീവി അസോറക്കെതിരെ
മേല്‍പ്പറമ്പ്‌ പൊലീസ്‌ കേ
സെടുത്തു.

പി.എം ബീവി ഓടിച്ച
കാര്‍ നിയ്യന്തണം വിട്ട കോ
ളിയടുക്കം റോഡരികിലെ മ
തിലില്‍ ഇടിച്ചാണ്‌ അപക
ടമുണ്ടായത്‌. ബുഷ്റയുടെ
പല്ല്‌ സെറ്റ്‌ ഇളകുകയും
കൈക്ക്‌ പരിക്കേല്‍ക്കുക
യും ചെയ്തതായി പരാതി
യില്‍ പറയുന്നു.
Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today