രാജപുരം കൊട്ടോടി സ്വദേശി യൂ കെയിൽ മരണപ്പെട്ടുരാജപുരം:റിട്ട: പോസ്റ്റു മാൻ കൊട്ടോ ടി തേരകത്തി നാടിയിൽ ടി. ബേബി (68) യു കെയിൽ നിര്യാതനായി. -


ഭാര്യ: ലില്ലി കൊട്ടോടി തച്ചേ രിയിൽ കുടുംബാഗം. മക്കൾ: ക്രിസ്റ്റീന ബേബി, ആൽബർ ട്ട് ജെയിസൺ (യു.കെ), റെ ജീന (യു.കെ). മരുമക്കൾ: സ | ജി (തേക്കിനി കുന്നേൽ പൂ ടംകല്ല്), ജിസ്സ് ജെയിസൺ (ചിലമ്പത്തുപരുത്തുംമ്പാറ (യു.കെ),സിമിൽ തോട്ടത്തിൽ പൂക്കയം(യു.കെ).

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today