സൗജന്യ പിഎസ് സി ക്ലാസ് നാളെ, കാഞ്ഞങ്ങാട് ടാലന്റ് അക്കാദമിയിൽ രാവിലെ 10മണി മുതൽ 1.30വരെ, പ്രവേശനത്തിന് രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ,7034 215757

കഴിഞ്ഞ LDC,  ബീറ്റ് ഫോറെസ്റ്റ്  ഓഫിസർ  പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ടാലന്റ് അക്കാദമിയിലെ നിഷാന്ത് രാജൻ നയിക്കുന്ന സൗജന്യ PSC ക്ലാസ്സ് നവംബർ 23 ശെനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 10മണിക്ക് ടാലന്റ് അക്കാദമിയിൽ നടക്കും,  മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വർക്ക് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയൂകയുള്ളു, രജിസ്ട്രേഷന്  ബന്ധ പ്പെടേണ്ട നമ്പർ,  7034 215757
Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today

Artic