വിമാനയാത്രക്ക്​ ചെലവേറും; ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്​​ പരിധി 10 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ ഉയർത്തി കേന്ദ്രം

 ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത്​ ആഭ്യന്തര വിമാന യാത്രക്ക്​ ചെലവേറും. വിമാന ടിക്കറ്റ്​ നിരക്ക് പരിധി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉയർത്തി.​ 10 മുതൽ30 ശതമാനം വരെയാണ്​ ഉയർത്തിയത്​. മാർച്ച്​ 31 മുതലോ ഇനിയൊരു ഉത്തരവ്​ ഉണ്ടാകുന്നതു മുതലോ പുതിയ നിരക്ക്​ നിലവിൽ വരുമെന്ന്​ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.


കോവിഡ്​ മൂലം നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ കഴിഞ്ഞ മെയ്​ 21നായിരുന്നു പുനസ്ഥാപിച്ചത്​. അപ്പോൾ യാത്രയുടെ ദൈർഘ്യാം അനുസരിച്ച്​ ഏഴ്​ ബാൻഡുകളിലായാണ്​ ടിക്കറ്റ്​ നിരക്കുകൾനിശ്ചയിച്ചിരുനനത്​. 40 മിനുട്ടിൽ താഴെ യാത്രാ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ്​ ആദ ബാൻഡ്​. ഇതി​െൻറ കുറഞ്ഞ നിരക്ക്​ വ്യാഴാഴ്​ച 2000ത്തിൽ നിന്ന്​ 2200 ആയി ഉയർത്തി. ഈബാൻഡി​െൻറ ഉയർന്ന നിരക്ക്​ 6000ത്തിൽ നിന്ന് 7800 ആയും ഉയർത്തി.


40 മുതൽ 60 മിനുട്ട്​ വരെ, 60 മതൽ90 മിനുട്ട്​, 90 മുതൽ 120, 120 മുതൽ 150, 150 മുതൽ 180, 180 മുതൽ 210 മിനുട്ട്​ വരെ എന്നീ ബാൻഡുകളിൽ യഥാക്രമം, 2800-9800 രൂപ, 3300-11700 രൂപ, 390-13,000 രൂപ, 5000-16,900 രൂപ, 6100-20,400 രൂപ, 7200-24200 രുപ എന്നിങ്ങനെയാണ്​ പുതുക്കിയ നിരക്ക്​.


മാർച്ച്​ അവസാനം വരെ വിമാന കമ്പനികൾക്ക്​ 80 ശതമാനം സർവീസ്​ നടത്താനുള്ള അനുമതി തുടരുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.


Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today