കര്‍ണാടകയിലെ ബിഫ് നിരോധനം മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം മതിയെന്ന്, മൃഗശാലകള്‍ക്ക് ഇളവു തേടി അധികൃതര്‍

 കര്‍ണാടകയിലെ ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗോവധ നിരോധനത്തില്‍ നിന്നും മൃശാലകളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വനംവകുപ്പിന്റെ അപേക്ഷ. കര്‍ശന വ്യവസ്ഥകളോടെ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാല്‍ കടുവകള്‍, സിംഹങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കാനാവില്ലെന്ന് വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് പറയുന്നു.


മൃഗശാലകളിലെ കടുവകള്‍ക്കും സിംഹങ്ങള്‍ക്കും ബീഫ് ആണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം. നിരോധനം കാരണം ഇത് ലഭിക്കുന്നില്ല. സിംഹത്തിനും കടുവക്കുമൊന്നും ചിക്കന്‍ നല്‍കാനാവില്ല. ഇതിനാല്‍ വലിയ മൃഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തില്‍ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ഇളവു തേടിയുള്ള അപേക്ഷയില്‍ പറയുന്നു.


Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today