ഒറ്റുകൊടുത്തുവെന്നാരോ പിച്ച് തലക്കടി ച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ 3 പേർക്കെതിരെ കേസ്

 ബദിയടുക്ക: അഡ്യനടുക്കയിലെ മുഹമ്മദലിയെ തലക്കടി ച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ ഹമീദ്, റാഷിദ്, സി ദ്ദീഖ് എന്നിവർക്കെതിരെ ബദിയടുക്ക പൊലീസ് കേസെ ടുത്തു. ഹമീദിനെതിരെ വിട്ള പൊലീസിൽ വാറണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് പൊലീസിൽ ഒറ്റുകൊടുത്തുവെന്നാരോ പിച്ച് സാറഡുക്ക ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപംവെച്ച് അക്രമി ച്ചുവെന്നാണ് പരാതി.


Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today

Artic