മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ കാസർകോട് ഫോർട്ട്റോഡിലെ ഇബ്രാഹിം നിര്യാതനായി

 മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ കാസർകോട് ഫോർട്ട്റോഡിലെ ഇബ്രാഹിം (62) നിര്യാതനായി.

അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

മുസ്‌ലിം ലീഗിനെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച ഇബ്രാഹിം ലീഗിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും ആദ്യവസാനം വരെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു.


Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today