കാസര്‍കോട് ഡി.എഫ്.ഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പി. ധനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കി

കാസര്‍കോട്: കാസര്‍കോട് ഡി.എഫ്.ഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പി. ധനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കി. സോഷ്യല്‍ ഫോറസ്ട്രി അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് കണ്‍സര്‍വേറ്ററായാണ് മാറ്റി നിയമിച്ചത്. പകരം സോഷ്യല്‍ ഫോറസ്ട്രി അസിസ്റ്റന്റ് കണ്‍സര്‍വേറ്റര്‍ പി.ബിജുവിനെ ഡി എഫ് ഒ ആയി നിയമിച്ചു
Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today

Artic