പ്രശസ്ത വ്ലോഗ്ഗറും ആൽബം ആർട്ടിസ്റ്റുമായ രിഫാ മെഹനാസ് ദുബായിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

ഷാർജ :പ്രശസ്ത വ്ലോഗ്ഗറും ആൽബം ആർട്ടിസ്റ്റുമായ രിഫാ മെഹനാസിനെ ദുബായിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു, ദുബായ് പോലീസെത്തി ആസ്വഭാവിക മരണത്തിനു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു, ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ദുബായി താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു,
Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today