പ്രശസ്ത വ്ലോഗ്ഗറും ആൽബം ആർട്ടിസ്റ്റുമായ രിഫാ മെഹനാസ് ദുബായിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

ഷാർജ :പ്രശസ്ത വ്ലോഗ്ഗറും ആൽബം ആർട്ടിസ്റ്റുമായ രിഫാ മെഹനാസിനെ ദുബായിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു, ദുബായ് പോലീസെത്തി ആസ്വഭാവിക മരണത്തിനു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു, ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ദുബായി താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു,
Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today

Artic