കാസർകോട്ട് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

 കാസർകോട് :മധൂർ ബൈനടുക്ക സ്വദേശിയും ആർ എസ് എസ് മുഖ്യ ശിക്ഷഖു മായ ജുബ്ബുആണ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് . അടുത്തയിടെ തൂങ്ങി മരിച്ച ജ്യോതിഷിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ്,ജുബ്ബു എന്ന സുകുമാരൻ 

 കത്തിക്കുത്ത് കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today