കാസർകോട്ട് വീനസ് വുമന്‍സ് ക്ലിനിക്ക് ആന്റ് ഐവിഎഫ് സെന്റര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

 *സമ്പൂര്‍ണ വന്ധ്യത ചികിത്സ (IVF-ICSI)

സ്ത്രീകളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാവിധ ലൈംഗിക രോഗങ്ങള്‍ക്കും സ്ത്രീ സൗന്ദര്യ വര്‍ധനവിനും വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്


FOR BOOKING: *82813


88334*

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today