ഗൃഹനാഥ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടു

 കാഞ്ഞങ്ങാട് :ബിരിക്കുളത്തെ മലഞ്ചരക്ക് വ്യാപാരി ജോൺസിയുടെ ഭാ ര്യ റെയ്സി ജോൺസി(ലൂസി 48) ആണ് മരണപ്പെട്ടത്. പേരോലിലെ വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് താമസം.ഇ ന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചാ ണ് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായത്.


Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today

Artic