കണ്ടെയ്നര്‍ ലോറി ഇടിച്ച്‌ വൈദ്യുതി തൂണുകള്‍ തകര്‍ന്നു

 കുണ്ടംകുഴി: കണ്ടെയ്നര്‍ ലോറി ഇടിച്ച്‌

വൈദ്യുതി തൂണുകള്‍ തകര്‍ന്നു. കുണ്ടം

കുഴി മുന്നാം കടവ്‌ ജംഗന്‍ഷനില്‍ ഇന്ന്‌

രാവിലെയാണ്‌ അപകടം.


കെ.എസ്‌.ഇ.ബിയുടെ ലോറിയാണ്‌ അപ

കുടത്തില്‍പ്പെട്ടത്‌. 4 വൈദ്യുതി തൂണുകള്‍

തകര്‍ന്നു.


വൈദ്യുതി കമ്പികള്‍ റോഡിലേക്ക്‌ വീ

ണിട്ടുണ്ട്‌. ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്‌. മുന്നാംകടവ്‌ റോഡ്‌

പൂര്‍ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന്‌ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം ആയമ്പാറ വഴിയോ

കൈരളിപ്പാറ വഴിയോ തിരിച്ചുവിടാന്‍ ശ്ര

മിക്കു


ന്നുണ്ട്‌.

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today