തടവുകാരന് വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലൊളി പ്പിച്ച്‌ മയക്കുമരുന്നെത്തി ക്കാന്‍ ശ്രമം, കേസെടുത്തു

 തടവുകാരന്

വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലൊളി

പ്പിച്ച്‌ മയക്കുമരുന്നെത്തി

ക്കാന്‍ ശ്രമം, കേസെടുത്തു


കാസര്‍കോട്‌: തടവുകാരന്

വസ്രതങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലൊളി

പ്പിച്ച്‌ മയക്കുമരുന്നെത്തി

ക്കാന്‍ ശ്രമം. സംഭവത്തില്‍

കാസര്‍ കോട്‌ പൊലീസ്‌

കേസെടുത്ത്‌ അന്വേഷണം

തുടങ്ങി.


ജയിലിലില്‍ കഴിയുന്ന

പാറക്കട്ട ആര്‍.ഡി നഗറിലെ

പി.എ മുഹമ്മദ്‌ സിനാനെ

കാണാനെത്തിയ ചെട്ടുംകുഴി

യിലെ മുഹമ്മദ്‌ സിനാനെതി

രെയാണ്‌ കേസ്‌.


വസ്ത്രങ്ങൾ നല്‍കാമെന്ന

വ്യാജേന ജയിലിലെത്തു

കയും വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്കുള്ളി

ലൊളിപ്പിച്ച്‌ മയക്കുമരുന്ന്‌

കൈമാറാന്‍ ശ്രമിക്കുകയുമാ

യിരുന്നു. പിടികൂടിയ പൊടി

പരിശോധന


ക്കയച്ചിരിക്കുകയാണ്‌.

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today