വിഷം അകത്ത്‌ ചെന്ന്‌ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വീട്ടമ്മ മരിച്ചു

 കുമ്പള; വിഷം അകത്ത്‌ ചെന്ന്‌ ആസ്പ്രതിയില്‍ ചികിത്സയി

ലായിരുന്ന വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. കളത്തൂര്‍ നെല്ലിയടുക്കയിലെ ഗ

ണേഷ്‌ ഷെട്ടിയുടെ ഭാര്യ പവിത്ര (38)യാണ്‌ മരിച്ചത്‌. ശനി

യാഴ്ച്ച വീട്ടില്‍ വെച്ചാണ്‌ വിഷം അകത്ത്‌ ചെന്ന്‌ ഗുരുതരാവ

സ്ഥയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്‌. തുടര്‍ന്ന്‌ മംഗളൂരുവിലെ ആസ്പ

ത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ

യാണ്‌ മരണം. ശനിയപ്പ ഷെട്ടിയുടെയും ചന്ദ്രവതിയുടെയും

മകളാണ്‌. മക്കള്‍: പ്രിത, റിതേഷ്‌,


മാനസ്‌.

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today