നിര്‍ത്തിയിട്ട കാറിന്‌ തീപിടിച്ചു

 ബേഡകം: പെര്‍ളടുക്കത്ത്‌

പെരിയ സ്വദേശിയുടെ നിര്‍

ത്തിയിട്ട കാറിന്‌ തീപിടിച്ചു.

ഓട്ടോഡ്രൈവറായ പെരിയ ബ

സാറിലെ ച്രദ്രശേഖരന്റെ മാ

രുതി എസ്പ്രസോകാറിനാണ്‌

തീപിടിച്ചത്‌. കഴിഞ്ഞ ദിവസം

വൈകിട്ടാണ്‌ സംഭവം. പെര്‍

ഉടുക്കത്ത്‌ കാര്‍ നിര്‍ത്തിയ

ശേഷം ച്രന്ദശേഖരന്‍ പുറത്തി

റങ്ങിയതായിരുന്നു. ഇതിനിടെ

യാണ്‌ കാര്‍ കത്തിയത്‌. ബോണ്റ്റ്‌ തുറന്ന്‌ വെള്ളമൊഴിച്ചാ

ണ്‌ തീകെ


ടുത്തിയത്‌.

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today