എംഡി എം എ മയക്കുമരുന്നുമായി ഒരാൾ ഹോസ്ദുർഗ് പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ

 കാഞ്ഞങ്ങാട്:എംഡി എം എ മയക്കുമരുന്നുമായി ഒരാൾ ഹോസ്ദുർഗ് പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ. 

കരുവളം കുയ്യാലിലെ പി.നൂറുദ്ദീനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളിൽ നിന്നും 1.150 ഗ്രാം എംഡി എം എ മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടി


.

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today