എന്റോസള്‍ഫാന്‍ ബാധിച്ച്‌ ചികില്‍സയിലായി രുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥി മരിച്ചു

 ഇരിയ : എന്റോസള്‍ഫാന്‍

ബാധിച്ച്‌ ചികില്‍സയിലായി

രുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥി മരിച്ചു. ഇ

രിയ കാട്ടുമാടം സായി ഗ്രാമ

ത്തില്‍ താമസിക്കുന്ന വിശാ

ലന്‍ -സജിത ദമ്പതികളുടെ

മകന്‍ പി വി. ആദിത്യന്‍ (15)

ആണ്‌ മരിച്ചത്‌.


എന്റോസള്‍ഫാന്‍ ബാധിച്ച്‌

അരക്ക്‌ താഴെ പൂര്‍ണ്ണമായും

തളര്‍ന്ന നിലയിലായിരുന്നു.


പുല്ലൂര്‍ ഗവ.ഹൈസ്്‌കൂള്‍

ഇരിയയിലെ പത്താം തരം വി

ദ്യാ


ര്‍ത്ഥിയാണ്‌.

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today