പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് അമ്മയും കുഞ്ഞും മരണപ്പെട്ടു

മേല്പറമ്പ് : മാക്കോട് താമസിക്കുന്ന കമ്പർ നാസർ ( ഉത്തരദേശം) ന്റെ ഭാര്യ ഖൈറുന്നിസ( 30)യും കുഞ്ഞും മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചാണ് മരണപ്പെട്ടത്,

പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ഒരു ആൺ കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മക്കൾ ഉണ്ട്...
Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today

Artic